Cenník opráv Honor 6X

Poškodený displej originál

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný
kryt

Poškodený fotoaparát

Poškodený mikrofón

Diagnostika

Poškodené slúchadlo

Poškodený reproduktor

Obnova systému SW

Dezinfekcia
zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Odblokovanie zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria

Poškodené vibrácie