Cenník opráv Honor 8S 2020

Poškodený displej originál

Poškodená batéria

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát