Cenník opráv Honor 9X Pro

Poškodený displej originál

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný
kryt

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria