Cenník opráv Huawei Y3 2018

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodený zadný
kryt

Poškodený mikrofón

Diagnostika

Poškodené slúchadlo

Poškodený
reproduktor

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát