Cenník opráv Huawei Y6 2017

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený fotoaparát

Poškodený mikrofón

Diagnostika

Poškodený
reproduktor

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria