Cenník opráv Huawei Y7

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný
kryt

Poškodený
fotoaparát

Diagnostika

Poškodený reproduktor

Obnova systému SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria

Poškodené proximity