Cenník opráv LG G4

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria