Cenník opráv LG G5

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený fotoaparát

Diagnostika

Obnova systému SW

Poškodený odtlačok prsta

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria