Cenník opráv LG K30 2019

Poškodený zadný kryt

Diagnostika

Obnova systému SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát