Cenník opráv LG K41S

Poškodený zadný kryt

Diagnostika

Obnova systému SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria