Cenník opráv LG K61

Poškodený zadný kryt

Diagnostika

Obnova systému SW

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie
dát

Poškodená batéria