Cenník opráv LG X Power 2

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodený zadný
kryt

Diagnostika

Obnova systému SW

Nastavenie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria