Cenník opráv Samsung Galaxy A10​

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný kryt

Poškodený fotoaparát

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria