Cenník opráv Samsung Galaxy A20

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný kryt

Poškodený fotoaparát

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria