Cenník opráv Samsung Galaxy A32

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný kryt

Poškodený fotoaparát

Poškodený mikrofón

Diagnostika

Poškodené slúchadlo

Obnova systému SW

Poškodený odtlačok prsta

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát