Cenník opráv Samsung Galaxy M10

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát