Cenník opráv Samsung Galaxy M30

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát