Cenník opráv Xiaomi Mi 11

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Kopírovanie dát