Cenník opráv Samsung Galaxy A72

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodený zadný
kryt

Poškodený fotoaparát

Diagnostika

Poškodený reproduktor

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Nastavenie
zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát