Cenník opráv Samsung Galaxy S21+

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný kryt

Poškodený fotoaparát

Poškodený mikrofón

Diagnostika

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodená batéria