Cenník opráv Samsung Galaxy S21

Poškodený displej originál

Poškodený displej
OEM

Poškodené nabíjanie
poškodený konektor

Poškodený zadný kryt

Diagnostika

Poškodený reproduktor

Obnova systému
SW

Odblokovanie zariadenia

Dezinfekcia
zariadenia

Kopírovanie dát

Poškodené vibrácie

Poškodená batéria